انجام کلیه اموردانشجویی.پایان نامه،پروپزوال،مقاله،فصل4 پایان نامه

سلام. این سایت انجام کلیه اموردانشجویی. پایان نامه، پروپزوال، مقاله، فصل4 پایان نامه(spss , دیگر نرم افزارها) و ... تمامی رشته ها در همه مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میدهد. ترجمه مقاله با قیمت مناسب و با تایپ. تبدیل pdf به word فارسی به صورت تضمینی. شما می تونید هر سوالی داشتید با تلفن 09119734277 تماس داشته باشید.ممنونم

عالم برزخ از دیدگاه آیات و روایات


عالم برزخ از دیدگاه آیات و روایات

پایان نامه عالم برزخ از دیدگاه آیات و روایات

صفحه 103

WORD قابل ویرایش


 

 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

 

تحقیق پایانی سطح دو(کارشناسی)

عنوان

عالم برزخ از دیدگاه آیات و روایات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

یکی از دغدغه های اصلی انسان ها که برگرفته از اصل معاد می باشد ،تفکر و اندیشه درباره مرگ اسـت و مهمتـرین سئـوال در این زمینـه اینست کـه انسـان بعـد از مرگ به چـه سرنوشـتی دچار می شود آیا نیست و نابود می شود ؟ و یا وارد عالم قیامت می شود و یـا حیاتی دیگـر را تجربـه می کند. در این پژوهش در جستجوی پاسخی هستیم که در قرآن و روایات به آن پرداخته شده است.

مطالبی را در شش فصل جهت نیل به این مقصود در این تحقیق مطرح کردیم چنین است :

فصل اول: در این فصل به تعاریف برزخ از جنبه های گوناگون ،لغوی و اصطلاحی ، اعم از اصطلاح قرآن و عرفا و فلاسفه پرداخته شده است و همچنین در این فصل به بررسی حقیقت معنای حفره و قبر و طبقات برزخی مورد واکاوی قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به بیان ادله اثبات عالم برزخ از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته شده که با توجه به تفاسیر این آیات دلالت روشنی بـر عالـم بـرزخ دارد. روایـات موجود در این زمینـه فراوانمی باشد که در این پژوهش نمونه هایی از روایات ذکر گردیده است.

فصل سوم : در این بحث به مباحث کلی پیرامون چیستی عالم مثال و نسبت سعه عالم برزخ به دنیا و آخرت پرداخته شده است.

فصل چهارم: در این فصل به مباحثی کلی پیرامون عوالم ثلاثه وجود ، یعنی عالم دنیا ، عالم برزخ و عالم آخرت پرداخته و ضمن برشمردن ویژگی ها و مختصات این عوالم به بیان وجوه افتراق عالم برزخ و آخرت اشاره شده است.

فصل پنجم: درفصل به برخی از ویژگی های عالم برزخ مطالبی چون بهشت و جهنم برزخی و چگونگی عذاب در برزخ و امکان تکامل در عالم برزخ مورد دقت و توجه قرار گرفته است.

کلید واژه:برزخ،ماهیت برزخ،قبر،عالم مثال

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه (کلیات)

توضیح و تبیین موضوع

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف تحقیق

پیشینه شناسی

سئوالات اصلی و فرعی

فرضیه

روش تحقیق

ساختارتحقیق

فصل اول: چیستی عالم برزخ

1-1-شناخت واژه برزخ

1-1-1-تعریف لغوی

1-1-2-تعریف اصطلاحی

1-1-3-معنای برزخ در اصلاح عرفا ( صعودی و نزولی )

1-1-4-معنای برزخ در اصطلاح فلاسفه

1-2-بررسی حقیقت دو مفهوم کنایی حفره و قبر

1-3-طبقات برزخی

فصل دوم:اثبات وجودی عالم برزخ

2-1-از منظر قرآن

2- 1-1-تعدد حیات و مرگ

2- 1-2-وجود شب و روز بعد از مرگ

2-1-3-گفت و شنود فرشتگان با نیکان

2-1-4-گفت و شنود فرشتگان با بدان

2-1-5-حیات با سعادت نیکان

2-1-6-حیات بی سعادت بدان

2-2: از منظر روایات

فصل سوم :چیستی عوالم هستی

3-1-ماهیت عوالم هستی سه گانه

3-2-ماهیت عالم مثال

3-3-نسبت سعه عالم برزخ به دنیاوعالم قیامت به برزخ

فصل چهارم:رابطه عالم برزخ با دیگر نظام هستی

4-1-رابطه عالم برزخ با دنیا

4-2-رابطه عالم برزخ با آخرت

4-3-رابطه قبر برزخی با قبر خاکی ( قبر حقیقی و مجازی )

4-4-تفاوت عالم برزخ با عالم قیامت

4- 4- 1بدن مثالی در عالم برزخ

4-4-2-ارتباط ارواح با دنیا در عالمبرزخ

4-4-3-امکان تغییر سرنوشت در عالم برزخ

4-4-4-نفی شفاعت در عالم برزخ

4-4-5-تفاوت و ظهور حقایق در برزخ و قیامت

4-4-6-تفاوت نعمتها و عذابهای برزخی و اخروی

4-4-7-اختصاصی بودن بازخواست و پرسش در برزخ و عمومیت آن در قیامت

4-4-8-کوتاهی عمر برزخ در مقایسه با عمر قیامت

 

فصل پنجم: چگونگی عالم برزخ

5-1-بهشت و جهنم برزخی

5-2- کیفیت بهشت برزخی

5-3-کیفیت عذاب در عالم برزخ

54—ضرورت ولزو م عالم برزخ

5-5-تکامل برزخی

5-5-1-چگونگی تکامل در عالم برزخ

5-6-دلایل اثبات وجود تکامل در عالم برزخ

5-6-1-نقش صلوات بر محمد ( صلوات الله علیه و آله ) و آل آن حضرت

5-6-2-نقش صلوات و باقیات الصالحات در تکامل برزخی

5-6-3-نقش اعمال نیابتی درتکامل برزخی

5-6-4-نقش نماز لیله الدفن در تکامل برزخی

5-6-5-نقش زیارت اهل قبور در تکامل برزخی

5-6-6-نقش مراسم پس از فوت در تکامل برزخی

5-6-7-نقش قرآن خواندن بر اهل قبور

 

 

کلیات

توضیح و تبیین موضوع

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف پژوهش

پیشینه شناسی

سئوالات اصلی وفرعی

فرضیه

روش تحقیق

ساختار تحقیق

 

 

 

 

توضیح و تبیین موضوع :

عالم برزخ ، عالمی است همانند عوالم دیگر ، مخلوق خداوند متعال که اکثر ادیان الهی به آن اشاره دارند. دانشمندان علوم دینی ، فلسفی و عرفانی نیز دیدگاه هایی در این زمینه ارائه کرده اند. در این میان دین اسلام با تکیه بر آیات نورانی و روایات ، بیان کامل تر و روشن تر ارائه کرده است.

آگاهی بر کم و کیف عالم برزخ ، از دسترس آزمایش و تجربه محسوس بیرون است ، از این رو برای کسب معرفت دینی باید به منابع وحی الهی و احادیث معصومین « علیهم السلام » روی آورد تا به آنچه اطلاع پیدا می کنیم عین حقیقت و صحیح باشد.

انسان مسافری است که روزگاری بین دو عالم غیب و شهود آمد و شد خواهد کرد و کوله بار خویش را بین دو رخداد مهم تولد و مرگ خواهد بست. تولد و مرگ هر دو ، آغاز دو زندگی هستند، یکی محدود و پایان پذیر و دیگری نامحدود و جاودان ، لذا به هنگام مرگ ، انسان چشم به عالمی می گشاید و به درک حقایقی نائل می گردد که چه بسا عمری از آن غفلت داشته است ، گویا از خواب سنگین چندین ساله برخواسته و اینک خود را با واقعیات با عظمتی روبه رو می بیند. وارد جهانی می گردد که حد فاصل بین دنیا و آخرت است و انسان ماندنی است ، در آن جهان برزخ تا زمانی که قیامت کبری تحقق پذیرد و تا این فاصله از لذتهای آن برخوردار و از رنج ها و دردهای آن در صورتی که اهل شقاوت باشد متالّم می گردد. به عبارت روشن تر وقتی انسان مرد بدن او مرده است ، ولی روح او از بدن جدا شده و زنده است . زیرا روح از عوارض جسم نیست تا با مرگ جسم او نیز بمیرد بلکه یک گوهر مستقلی است ، که بدون جسم نیز به بقای خود ادامه می دهد. و همین روح بعد از مرگ جسم ، در عالمی به نام برزخ قرار می گیرد.

از این رو سرنوشت انسان در عالم برزخ در همین زندگانی دنیوی رقم زده می شود و هر کس با اعمالی که در این جهان انجام می دهد ، سرنوشت خویش را در آن عالم برزخ رقم می زنند. بنابراین این طور نیست که همه در برزخ در یک شرایط واحد و به تعبیری در یک مسیر باشند بلکه بر اساس هر حرکتی که در دنیا انتخاب کرده اند دنباله و تداومش را در برزخ خواهند داشت.

لذا بر ماست ، اندکی بر خود آیی و بدانی چند صباحی از اعمر ما نمانده است و اگر کوتاهی شده در این مدت به جبران آن برآییم چرا که دنیا مزرعه آخرت است ، هر چه در این دنیا بکاریم نتیجه و ثمره آن را خواهیم دید. امید است بتوانیم با الهام از قرآن و احادیث معصومین « علیهم السلام » حق از باطل شناخته ، تا به این طریق توشه آخرت را غنی تر تدارک ببینیم. انشاء ا...


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 82

گرگان - میدان شهرداری

انجام کلیه اموردانشجویی.پایان نامه،پروپزوال،مقاله،فصل4 پایان نامه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما