انجام کلیه اموردانشجویی.پایان نامه،پروپزوال،مقاله،فصل4 پایان نامه

سلام. این سایت انجام کلیه اموردانشجویی. پایان نامه، پروپزوال، مقاله، فصل4 پایان نامه(spss , دیگر نرم افزارها) و ... تمامی رشته ها در همه مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میدهد. ترجمه مقاله با قیمت مناسب و با تایپ. تبدیل pdf به word فارسی به صورت تضمینی. شما می تونید هر سوالی داشتید با تلفن 09119734277 تماس داشته باشید.ممنونم

تبادل و تهاجم فرهنگی در آیات و روایات


تبادل و تهاجم فرهنگی در آیات و روایات

پایان نامه تبادل و تهاجم فرهنگی در آیات و روایات

صفحه 107

WORD قابل ویرایش


 

 

شورای عالی حوزه علمیه قم

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

 

پایان نامه سطح دو (کارشناسی)

 

عنوان:

تبادل و تهاجم فرهنگی در آیات و روایات

 

 

چکیده :

مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ را فرهنگ مینامند. تبادل فرهنگی ملت نیز که در طول تاریخ در بستری طبیعی ادامه داشته برای تازه ماندن معارف و حیات فرهنگی بشر امری ضروری است و جامعه ی انسانی را در مسیر سعادت واقعی به پیش می برد.

اما آنچه امروزه مشکل ساز شده «تهاجم فرهنگی» یا غلبه ی یک فرهنگ بر سایر فرهنگ هاست که نمونه ی بارز آن روند رو به گسترش تسلط فرهنگ غرب بر سایر فرهنگ ها - به ویژه فرهنگ اسلامی - در یکصد سال اخیر است. تفاوت عمده ی تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی در این است که در تهاجم برای فرهنگ مورد هجوم امکان انتخاب وجود ندارد.

به گفته ی رهبر انقلاب در حقیقت کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند نه تنها تهاجم فرهنگی «یک قتل عام یک شبیخون فرهنگی است»

برای مقابله با این هجوم همه جانبه تقویت بینش سیاسی و معنوی وحدت محور، و پیروی از ولایت فقیه از مهم ترین راهکارهاست.

این تحقیق شامل چهار بخش است که بخش اول آن کلیات و بخش دوم آن به شناخت تهاجم و تبادل فرهنگی پرداخته و بخش سوم به تهاجم فرهنگی در قرآن و روایات و بخش آخر آن به جنگ نرم و ویژگی ها و راهکارهای آن می پردازد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

õ مقدمه.......................................................................................................................... 1

õ بخش اول : کلیات

* فصل اول : طرح نامه

بیان مسئله.................................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت........................................................................................................................ 6

پیشینه......................................................................................................................................... 7

اهداف........................................................................................................................................ 9

فرضیه......................................................................................................................................... 9

سوالات تحقیق............................................................................................................................. 9

روش....................................................................................................................................... 10

واژگان...................................................................................................................................... 10

ساختار...................................................................................................................................... 11

* فصل دوم : مفهوم شناسی و مبانی مرتبط با موضوع

تبادل........................................................................................................................................ 13

فرهنگ..................................................................................................................................... 13

تهاجم....................................................................................................................................... 13

تهاجم فرهنگی........................................................................................................................... 14

تبادل فرهنگی............................................................................................................................. 14

õبخش دوم : شناخت تهاجم و تبادل فرهنگی

* فصل اول : بررسی فرهنگ و تبادل فرهنگی

- جایگاه و اهمیت فرهنگ............................................................................................................ 17

- عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگ.................................................................................................. 18

- ویژگی فرهنگ........................................................................................................................ 19

- انواع فرهنگ........................................................................................................................... 20

- تبادل فرهنگی.......................................................................................................................... 21

* فصل دوم : تفاوت تهاجم و تبادل فرهنگی...................................................................... 24

* فصل سوم : پیشینه ی تهاجم فرهنگی.............................................................................. 27

* فصل چهارم : ابزار و شیوه های تهاجم فرهنگی

- تربیت دست آموزه ها و روشنفکران وابسته................................................................................... 31

- ترویج خرافات........................................................................................................................ 32

- تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی............................................................................................... 32

- معرفی الگوها به منظور ترویج فرهنگ غربی مبنی بر برهنگی و بی حجابی........................................... 33

- استفاده از ترویج فساد به جای توپ و تفنگ.................................................................................. 33

- به انزوا کشاندن روحانیت به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر فرهنگی کشور................................. 34

- ایجاد بحران اخلاقی................................................................................................................. 34

- ولایت ستیزی......................................................................................................................... 35

- جدایی جوانان از اعتقادات دینی.................................................................................................. 35

- آموزش زبان و ترجمه و اصطلاحات........................................................................................... 36

* فصل پنجم : راه های مقابله با تهاجم فرهنگی

شناخت دقیق و همه جانبه ی تهاجم فرهنگی................................................................................... 38

شناخت دقیق و کامل فرهنگ اسلامی و ملی..................................................................................... 38

اصطلاحات علمی و اقتصادی........................................................................................................ 39

تدوین سیاست فرهنگی و تربیتی جامعه........................................................................................... 39

* فصل ششم : اهداف تهاجم فرهنگی

سلطه ی فرهنگی........................................................................................................................ 42

نابودی اسلام و حاکمیت طاغوت................................................................................................... 42

مبارزه با اصالت های فرهنگی و ارزش های انسانی............................................................................ 43

کنترل نظام آموزشی..................................................................................................................... 43

سلطه ی سیاسی.......................................................................................................................... 44

سلطه ی اقتصادی....................................................................................................................... 46

õ بخش سوم : تهاجم فرهنگی در منظر آیات و روایات

* فصل اول : تهاجم فرهنگی در قرآن

ظلم فرهنگی، بدترین ظلم ها و گناهان است..................................................................................... 50

شیوه های تهاجم فرهنگی در قرآن.................................................................................................. 52

سیمای تهاجم فرهنگی و خطر آن در قرآن....................................................................................... 54

عوامل نفوذ فرهنگی در قرآن......................................................................................................... 56

* فصل دوم : تهاجم فرهنگی در روایات

تهاجم فرهنگی در عصر امام علی (ع)............................................................................................. 58

تهاجم فرهنگی در عصر امام حسین (ع).......................................................................................... 59

تهاجم فرهنگی در عصر امام صادق (ع)........................................................................................... 60

تهاجم فرهنگی در عصر امام کاظم (ع)............................................................................................ 62

تهاجم فرهنگی در عصر امام رضا (ع)............................................................................................. 63

تهاجم فرهنگی در عصر امام جواد (ع)............................................................................................ 64

تهاجم فرهنگی در عصر امام حسن عسگری (ع)............................................................................... 66

õ بخش چهارم : جنگ نرم فرهنگی

*فصل اول : ویژگی های جنگ نرم

- جنگ نرم در پی تغییر قالب‌های ماهوی جامعه و ساختار سیاسی است................................................ 72

- آرام و نامحسوس همراه با تحرک و جاذبه..................................................................................... 72

- پایدار و بادوام است.................................................................................................................. 73

- جنگ نرم با نمادسازی و تردید آفرینی همراه است.......................................................................... 74

- جنگ نرم، هیجان‌ساز است........................................................................................................ 75

- جنگ نرم تضاد آفرین است....................................................................................................... 75

- جنگ نرم فضا مبهم و غبارآلود است............................................................................................ 76

- جنگ نرم چندوجهی و آسیب محور است.................................................................................... 76

* فصل دوم : راه های مقابله با جنگ نرم

- هوشیاری در برابر فرصت طلبان.................................................................................................. 78

- عملیات روانی متقابل................................................................................................................ 80

- تقویت اهرم‌های قدرت نرم........................................................................................................ 80

- تهیه طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی......................................................................................... 81

- استفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت‌ها......................................................................... 81

- نقش بصیرت در حفظ و تداوم انقلاب......................................................................................... 82

- خلع سلاح روانی اپوزیسیون...................................................................................................... 82

- واکسیناسیون فرهنگی جامعه....................................................................................................... 82

* فصل سوم : اهداف جنگ نرم

- ایجاد تغییر در اعتقادات و باورها................................................................................................. 86

- ایجاد تغییر در افکار و اندیشه‌ها................................................................................................... 86

- تغییر ساختار سیاسی................................................................................................................. 87

- نفی حکومت دینی................................................................................................................... 87

- تقویت نارضایتی‌های مردم......................................................................................................... 87

- تسخیر افکار عمومی................................................................................................................. 87

- ایجاد رعب و وحشت............................................................................................................... 88

- تبلیغات سیاه........................................................................................................................... 88

õ نتیجه گیری................................................................................................................. 94

õ فهرست منابع............................................................................................................... 95

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

سپاس و ستایش خداوندی که نور عظمتش از افق اندیشه ی بشر پرتو افکنده و شکوه عزت و جلالش ملک و ملکوت آفرینش را فراگرفته است:

فرهنگ هر ملتی، ریشه در اعتقادات، طرز تلقی ها و نوع نگرش آن ها به جهان و مسائل موجود در آن دارد بنابراین به میزانی که پایه های اعتقادی و باور های اجتماعی ملتی مبتنی بر حقایق و ارزش های انسانی و الهی باشد، ارزش های فرهنگی او نیز شایسته تمجید خواهد بود. اما پر واضح است که در طول تاریخ حیات بشری، همواره آداب و خلق و خوی انسان ها بر اساس برداشت های واقع گرایانه از مسائل نبوده و در بسیاری موارد، کج روی و دوری از صراط مستقیم فلاخ گریبانگیر اقوام و ملل مختلف شده است.

همچنین به علت خوی اجتماعی انسان، طراوت و ارتباطات انسانی و به دنبال آن روابط فرهنگی و مبادلات فکری نیز به موازات تاریخ تحولات و تمدن بشری وجود داشته است.

در این میان بنا بر نص صریح قرآن، تقابل و تضاد بین دو فرهنگ الهی و غیر الهی و نزاع بین دو مقوله ی حق و باطل از صبحدم تاریخ وجود داشته است و تا واپسین لحظات غروب حیات بشری نیز ادامه خواهد داشت.

اکنون دشمنان به منظور دستیابی به اهداف شوم، در پس بسط و توسعه ی نفوذ شیطانی خود در مقام شئون زندگی ملت های گوناگون در سراسر دنیا، از طریق نهادهای وابسته به سازمان به اصطلاح ملل متحد، در سرنوشت تمامی ملت ها به صورت آشکار و نهان دخالت می کنند.

در چنین عصری، اشاعه ی ابتذال و فساد، نام ترویج فرهنگ و خدمت به جامعه ی بشری به خود می گیرد و دفاع از هویت ملی و ارزش های والای انسانی، عقب ماندگی تلقی می شود. در این بین، هجوم و شبیخون بر بنیان های فرهنگی، خطرناک ترین حربه ای است که اینک موجودیت ملت ها به ویژه ملل اسلامی را تهدید می کند و انقلاب اسلامی و خاستگاه اصلی آن یعنی سرزمین ایران در نوک این حملات واقع گردیده است ; آن چنان که سکان دار بیدار کشتی انقلاب فریاد بر می آورد: کاری که امروز دشمن از لحاظ فرهنگی انجام می دهد نه یک تهاجم، که یک شبیخون فرهنگی است.

ما در این تحقیق در بخش اول به کلیات و مفهوم شناسی و در بخش دوم به شناخت تهاجم و تبادل فرهنگی،

بخش سوم : تهاجم فرهنگی در قرآن و روایات و در بخش چهارم به جنگ نرم پرداختیم که در این بخش به ویژگی ها و راه های مقابله و اهداف آن را مورد بررسی قرار داده ایم. که همه این مطالب از منابع اسلامی و خصوصاً سرچشمه ی اصلی آن قرآن و سیره ی معصومین (ع) مورد بررسی قرار گرفته شده است.

امیدواریم که این بضاعت ناچیز مورد قبول ارباب علم و دانش باشد و رضی رضای حق واقع شود.


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 81

گرگان - میدان شهرداری

انجام کلیه اموردانشجویی.پایان نامه،پروپزوال،مقاله،فصل4 پایان نامه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما